Firma ELEK-KOR świadczy usługi w zakresie

 1. projektowania instalacji elektrycznych niskiego napięcia:
  •  kompleksowe instalacje elektryczne w budownictwie ogólnym,
  •  instalacje elektryczne w budownictwie przemysłowym,
  •  specjalistyczne instalacje elektryczne, np. laboratoria dydaktyczno – badawcze dla szkół i uczelni wyższych.
 2. projektowania stacji oraz linii napowietrznych i kablowych średniego napięcia,
 3. pomiarów i badań odbiorczych instalacji elektrycznych,
 4. ekspertyzy w zakresie inżynierii elektrycznej, oceny rozwiązań projektowych
 5. oceny zagrożenia przepięciowego urządzeń elektrycznych i elektronicznych – dobór środków ochrony,
 6. projektowania i wykonania dokumentacji instalacji odgromowych i ochrony przepięciowej dla budownictwa komunalnego i zakładów przemysłowych,
 7. prac pomiarowo-badawczych i ekspertyz w zakresie ochrony ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej

…. Analizy ryzyka zgodnie z wymaganiami PN-EN 62305-2